Endless Love Of Perfection

Thông tin công ty Cổ phần Quản lý Khách sạn EHG Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN EHG VIỆT NAM

– Người đại diện: Ông Phạm Trung Dũng
– Chức vụ: Giám đốc
– Địa chỉ: Số 180-188 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
– Điện thoại (Tel): (+84 28) 3535 4461/62/63/64/65
– Email: saigon@lasiestahotels.vn
– Website: https://www.ehg.com.vn
– Số tài khoản: 565365078
– Ngân hàng Quốc Tế VIB chi nhánh Cửa Đông, Hà Nội
– Mã số thuế: 0317553349
– Email nhận hóa đơn VAT: hoadon@ehg.com.vn

click to enlarge

EHG VN HOTEL MANAGEMENT ., JSC

– Name of person in charge: Mr Pham Trung Dung
– Position: Director
– Address: 180-188 Ly Tu Trong, Ben Thanh ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
– Tel: (+84 28) 3535 4461/62/63/64/65
– Email: saigon@lasiestahotels.vn
– Website: https://www.ehg.com.vn/
– Account no: 565365078
– Vietnam International Bank (VIB) – Cua Dong, Hanoi City
– Tax code: 0317553349

click to enlarge