Endless Love Of Perfection

Mã số thuế công ty EHG

  • Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Quản lý Khách sạn EHG Việt Nam
  • Địa chỉ: Số 180-182-184-186-188 Lý Tự Trọng, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Mã số thuế: 0317553349
  • Email nhận hóa đơn VAT: hoadon@ehg.com.vn