HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG QR CHECK-IN [CẤP QUẢN LÝ]

HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI:

  • Truy cập danh sách Data của khách sạn, E9 vào sheet Data E9, E12 vào sheet Data E12 để kiểm tra danh sách nhân viên và vị trí: go.ehg.vn/checkin

  • Click vào Danh sách QR ở góc trên bên phải để tải toàn bộ các QR cho từng vị trí, sau đó in ra và dán vào các vị trí.
 
  • Danh sách Nhân sự do HR cung cấp.
  • Danh sách vị trí sẽ được tạo sẵn từ vị trí 01 đến vị trí 30, mã vị trí nào gắn với địa điểm nào trong khách sạn do cấp quản lý tự bố trí và thiết lập, theo dõi.
  • Khi nhân sự quét mã QR tại vị trí, một form sẽ hiện ra yêu cầu nhập thông tin như hình bên dưới.

  • Nhân viên sẽ nhập Mã nhân viên của mình vào, chọn Tình trạng hoạt động, nhập Thông tin thêm nếu cần mô tả. Form cho phép tải ảnh hiện trạng lên nếu cần thể hiện hiện trạng cụ thể. Cho phép tải lên tối đa 03 ảnh. Xong xuôi ấn Submit. Thông tin lập tức được câp nhật vào sheet check-in của khách sạn.

MỌI VẤN ĐỀ CHƯA TƯỜNG MINH, LIÊN HỆ NGAY THẮNG MARCOM ĐỂ ĐƯỢC HỖ TRỢ. HOTLINE 24/24: 0362 133 123