Endless Love Of Perfection

Thông tin chuyển khoản ngân hàng - Hà Nội

Quý khách chuyển khoản từ tài khoản công ty & lấy VAT:

– Chủ tài khoản: Công ty TNHH du lịch và Khách sạn Phước Thịnh

– Số tài khoản: 108 2248 3430 688

– Ngân hàng Kỹ Thương (Techcombank) – PGD Bát Đàn

Thông tin chuyển khoản ngân hàng - Hội An

Quý khách chuyển khoản từ tài khoản công ty & lấy VAT:

– Chủ tài khoản: Công ty CP Du Lịch Và Khách Sạn Thanh Lịch

– Số tài khoản: 112852949

– Ngân hàng Á Châu (ACB) – PGD Nguyễn Hữu Huân, Hà Nội